המסלול השמור

סיווג האתרים במסלול זה זהה למסלול המוגן בריבוע, למעט אתרים שאינם מוכרים למערכת – שיסווגו תוך זמן קצר מבקשתך הראשונה.

מסלול זה מתאים למי שלא מוכן להיתקל ב'הפתעות' ומעוניין לבקר רק במקומות בטוחים.