הקו האדום מגדיר את המסלול הנמוך ביותר אליו יוכלו לגלוש אצלך בבית. את הקו האדום ניתן לשנות אך ורק בהוראה טלפונית של מזמין השירות.

הקו האדום מקבע את הסטנדרטים הקיימים אצלך בבית ומונע שחיקה איטית של העקרונות שלך אל מול הדינאמיות הבלתי פוסקת של הרשת.